Důležitá sdělení

Oční screening

Ve čtvrtek 17.10. bude v MŠ oční screening.

Kultura

Ve středu 23. 10. budeme vybírat 500Kč na kulturní akce. Peníze bude vybírat paní hospodářka Hovorková v prvním pavilonu.

Dílna

Ve čtvrtek 10.10. srdečně zveme rodiče na dílnu: „Pojď si se mnou hrát“od 15:00 – 16:30.

Stravné a školné od 1.9.2019

VÝŠE  ŠKOLNÉHO  NA  ŠKOLNÍ ROK    2019/2020      

JE  STANOVENA  VE  VÝŠI

  574,–  Kč                     

Předškolní  děti  školné  NEPLATÍ

Stravné   celodenní         735,–

Stravné  polodenní          588,–

Částku je nutné platit součtem stravného a školného, tj. jednou položkou.

DOPORUČENÉ DATUM PRVNÍ PLATBY DO 15.8. 2019

POSLEDNÍ PLATBA DO 15.5.2020

Prosíme  rodiče  předškolních  dětí  o  úpravu  svých  trvalých  příkazů.

RODIČE DĚTÍ,  KTERÉ  Z NAŠÍ ŠKOLKY  ODCHÁZEJÍ  PROSÍME,

ZRUŠTE   TRVALÉ   PŘÍKAZY

Omlouvání dětí formou SMS na čísle:734787722

Omlouvání předškolních a odkladových dětí v případě náhlého onemocnění první den nemoci na odhlášení obědu volat  od 6:05- 6:30 hodin na tato čísla: Kuchyň mob.:773551250 nebo kuchyň pevná linka: 466654500.

Novinky

Rytmická Show

V pondělí 7.10. bude v MŠ rytmická shaw.

Sběr papíru

Ve dnech 25.9. – 27.9. bude přistaven velkoobjemový kontejner na papír.

Pohádka

Ve čtvrtek 26.9. budeme mít v MŠ divadelní představení: Popelka

Pohádka v MŠ

12.9. ve čtvrtek zahrajeme dětem pohádku:“ První den ve školce“

Předplavecký kurz

V pondělí 9.9 2019  budeme  vybírat 700 Kč na plavání pro přihlášené děti. Platit budete u paní hospodářky Hovorkové v prvním pavilonu.

Plavecký kurz dětem začíná v úterý 10.9.2019.

Pohodové prázdniny

Pohodové prázdniny rodičům i jejich dětem přejí všichni zaměstnanci MŠ.