Důležitá sdělení

Schůzka rodičů pro nové děti

Dne 21.6. 2021 se bude konat schůzka rodičů od 16h. na adrese Národních hrdinů 8, Pardubice pro všechny nově přijaté děti ( i z Nemošic).

Adaptační odpoledne pro nové děti

Dne 17. a 24.6. 2021 Vás srdečně zveme na adaptační odpoledne mezi 15-16 hodinou na naši školní zahradu. Děti si pohrají, seznámí se s novými kamarády a poznají zde paní učitelku.

Info: platby na prázdniny

UPOZORNĚNÍ  PRO  VŠECHNY  RODIČE

Zruště  si, prosím, Vaše trvalé příkazy na období prázdnin.  

Nové příkazy se zakládají
v měsíci srpnu.

Výběr  stravného a školného (školné platí všechny děti
mimo předškoláků)
na prázdniny se bude vybírat HOTOVĚ 

od 21. 6.  do 25. 6.
6,30 – 14,00 hod.

Čtyrlístkový zpravodaj

Čtyřlístkový zpravodaj

Co nás čeká a na co se těšíme

 nejen v týdnu radosti

27. 5.  Pohádka pro radost „Ošklivé káčátko“

 přijede k nám s krásnou pohádkou Divadlo u staré herečky 

31. 5.  Koloběžkování

–   na děti čeká jízda zručnosti na koloběžkách, proto si nezapomeňte vzít v pondělí do školky bezpečnostní přilbu

1.6.   Výlet do hradeckých lesů

–  společně oslavíme Den dětí výletem do přírody. Ve školce se sejdeme v 7 15, odjíždíme v 7 30 hod. Děti si do batůžku vezmou pláštěnku, sáček (v případě nevolnosti), kapesník a dobře uzavíratelnou lahev s pitím.  Svačinka bude zajištěna mateřskou školou. Na oběd se vracíme zpět do školky. Doporučujeme dětem ráno nepodávat mléčné výrobky.

2. 6.  Karneval

– připravte si doma veselý kostým, čeká nás diskotéka s tancem

3. 6. Zábavné soutěživé dopoledne

– budeme se bavit, měřit své síly a soutěžit na naší zahradě 

4. 6. Bubny

– veselé muzicírovaní s našim kamarádem, který má pro nás připravené bubny a my se na chvilku staneme bubeníky

7. 6. Knížka je můj kamarád

–  s panem Vavříkem si budeme povídat o knížkách, které jste si četli s rodiči a s harmonikou se naučíme písničku.

Pro malé čtenáře čeká za krásné nakreslené obrázky milé překvapení.

15. 6. Písničky starých řemeslníků

– hudební pohádka, ve které poznáme různé hudební nástroje a zazpíváme si společně lidové písničky

22.6. Slavnostní rozloučení s předškoláky

– přišel čas rozloučit se s našimi budoucími školáky ze třídy Motýlků. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a dařilo. Dáreček na rozloučenou bude krásnou tečkou za prožitými dny ve školce. 

Fotografování dětí

V úterý 25.5. se všechny děti vyfotí na závěrečnou skupinovou fotku.

Předškolní děti ze třídy Motýlků se vyfotí na portrétovou fotku na tablo.

Sběr papíru

Sběr papíru proběhne ve dnech 26.5. Od 6:30 – 16:30 a 27.5. Od 6:30 – 13:00 hodin ve sjezdové bráně MŠ, kde bude přistaven kontejner.

Ukončení sběru PET lahví

Ukončení soutěže ve sběru PET lahví bude uskutečněn ve čtvrtek 27.5. 2021.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

mateřská škola bude uzavřena v měsíci červenci. Pro kmenové děti je školka automaticky k dispozici po celý měsíc srpen. Aktuální docházku budou paní učitelky zjišťovat v následujících týdnech.

Děkujeme.

Přijímací řízení na prázdniny v roce 2021 se konat nebude. Případný  zájem  o mateřskou školu  v době  prázdnin prosím  konzultujte s ředitelem MŠ. 

Novinky

Divadlo v MŠ

Ve čtvrtek 27.5. budeme mít divadlo. “ Ošklivé káčátko“.

V pondělí 10.5. si děti budou vyrábět tašku.

Vážení rodiče,

od pondělí 3.5.2021 bude mateřská škola Čtyřlístek otevřena pro všechny děti. V mateřské škole již nebude probíhat povinné testování dětí ani nošení roušek. Dětem bude automaticky přihlášen oběd na pondělí. Omlouvání všech dětí bude výjimečně možné až do pondělí do 6:30. Těšíme se na vás.

Informace pro rodiče dětí ze třídy Kuřátek

Žádáme rodiče, aby si vyzvedli všechny osobní věci svých dětí z šatny Kuřátek.

Děkujeme

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je od 12.4.2021 otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí na základě čestného prohlášení a potvrzení zaměstnavatele.

V mateřských školách  se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zapůjčení knížek

V pátek 9.4. Od 9 – 13 hodin si můžete vyměnit další knihu k přečtení s dětmi.