Důležitá sdělení

Opatření

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Vážení rodiče,

na základě zhoršující se epidemické situace je zatím možné zajistit celodenní provoz mateřské školy od 6:30 do 16:30 na obou třídách tak, aby nedocházelo k setkávání dětí a učitelů z jiných tříd a případně se tak předešlo nákaze a uzavření celé MŠ. Proto, prosím, voďte děti pouze do svých tříd a omezte pobyt v areálu MŠ na nezbytně nutnou dobu.

Děkuji.           

Svoz papíru

Ve středu 27.1. od 7:00 až 29.1. bude přistaven kontejner na papír. Děkujeme za pomoc.

Informace pro rodiče

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Základní informace pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek

  1. U každého vchodu do MŠ bude umístěna dezinfekce, kterou prosím používejte.
  2. Doprovod a vyzvedávání dítěte do/z MŠ jednou pověřenou osobou.
  3. Vstup do šaten dětí je rodičům umožněn pouze s rouškou v maximálním počtu 3 osoby.
  4. Provoz školy je od 6:30 do 16:30.
  5. Děti mohou mít hračky z domu.
  6. Stravování v mateřské škole bude probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
  7. Každé dítě bude mít ve školce 2 uzavíratelné sáčky, podepsané a 2 roušky – s označeným čisté x špinavé, pro případ potřeby.
  8. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření, že dítě není v průběhu dne zdravé může mu být změřena teplota.
  9. Po příchodu a převlečení si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem, po dobu nejméně 30 sekund.
  10. Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ nezdržovali, více času než je nutné, a nesdružovali se s jinými rodiči.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Stravné a školné

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020

Celodenní stravné                 882,- Kč
Polodenní stravné (4 hod)   714,-Kč

 Školné          583,- Kč          PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ

Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme
Číslo účtu – 38535561/0100

                         ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED

Omlouvání dětí formou SMS na čísle:734787722

Omlouvání předškolních a odkladových dětí v případě náhlého onemocnění první den nemoci na odhlášení obědu volat  od 6:05- 6:30 hodin na tato čísla: Kuchyň mob.:773551250 nebo kuchyň pevná linka: 466654500.

Novinky

Vánoční svátky

Od středy 23.12. – 31.12. bude mateřská škola uzavřena. Provoz bude zahájen 4.1. 2021.

Celý kolektiv MŠ přeje všem rodičům i jejich dětem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do příštího roku.

Vánoční besídka s nadílkou

Ve středu 16.12. dopoledne si s dětmi užijeme vánoční besídku, kde si zazpíváme vánoční koledy. Přijde i Ježíšek, který nadělí dárky pod stromeček. Ochutnáme cukroví a paní kuchařky přípraví slavnostní vánoční oběd. Nezapomeneme natočit krátká videa a nafotit pár obrázků, abychom se podělili o tento den i s rodiči dětí.

Čertí školka

Ve středu 2.11. se naše školka změní na čertí školku. Děti mohou přijít už v čertím nebo v andělském převleku.

Martin na bílém koni

Ve čtvrtek 12.11. přijede „Martin na bílém koni“. Kdo si přinese helmu, může se povozit na koni.

Budeme hledat poklad od Martina a plnit úkoly.

Vánoční focení

Ve středu 4.11. se děti budou fotit. Změna vyhrazena dle aktuální situace. Začátek focení bude v 8:15. Fotit se mohou i děti, které právě nechodí do MŠ a nejsou v karanténě.

Prosba o pomoc rodičům od náměstka