Důležitá sdělení

Sběr PET lahví

Ve čtvrtek 23.9. bude svoz PET lahví.

Zrakový screening

Beseda pro rodiče

Kulturní akce:

23.9. Zážitkový program “ Můj zvířecí kamarád „

11.10. Divadlo v MŠ “ Kouzelná hruška „

11.11. Vítání sv. Martina, jízda na koni

18.11. Divadlo v MŠ “ Čert a Káča „

25.11. Zážitkový program “ Zvířátka před zimou“

Podzimní výlet – místo a čas bude upřesněn

14.12. Divadlo v MŠ “ Perníková chaloupka „

Vánoční tvořivá dílna s rodiči

Vybírání peněz na kulturní akce

Ve čtvrtek 6.10. od 6:15 do 14 hodin bude VŠJ vybírat 500 korun na kulturní akce 1. pololetí.

Stravné a školné od září 2021

Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou mají možnost v případě
náhlé nemoci odhlásit stravu první den nemoci ráno v době od 6.00 – 6.30.
Toto je ale možné pouze u vedoucí ŠJ na tel. čísle 466 654 500 případně
773 551 250.

Informace pro rodiče

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Základní informace pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek

  1. U každého vchodu do MŠ bude umístěna dezinfekce, kterou prosím používejte.
  2. Doprovod a vyzvedávání dítěte do/z MŠ jednou pověřenou osobou.
  3. Vstup do šaten dětí je rodičům umožněn pouze s rouškou v maximálním počtu 3 osoby.
  4. Provoz školy je od 6:30 do 16:30.
  5. Děti mohou mít hračky z domu.
  6. Stravování v mateřské škole bude probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
  7. Každé dítě bude mít ve školce 2 uzavíratelné sáčky, podepsané a 2 roušky – s označeným čisté x špinavé, pro případ potřeby.
  8. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření, že dítě není v průběhu dne zdravé může mu být změřena teplota.
  9. Po příchodu a převlečení si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem, po dobu nejméně 30 sekund.
  10. Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ nezdržovali, více času než je nutné, a nesdružovali se s jinými rodiči.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Omlouvání dětí formou SMS na čísle:734787722

Omlouvání předškolních a odkladových dětí v případě náhlého onemocnění první den nemoci na odhlášení obědu volat  od 6:05- 6:30 hodin na tato čísla: Kuchyň mob.:773551250 nebo kuchyň pevná linka: 466654500.

Novinky

Vybírání peněz na kulturní akce

Ve čtvrtek 6.10. od 6:15 do 14 hodin bude VŠJ vybírat 500 korun na kulturní akce 1. pololetí.

DĚKUJEME RODIČŮM A DĚTEM
ZA KRÁSNÉ KYTIČKY I DÁREČKY
A PŘEJEME VÁM POHODOVÉ
LETNÍ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮDivadlo v MŠ

Ve čtvrtek 9.9.2021 zahrají paní učitelky pohádku: „Můj první den ve školce „.

Plavecký výcvik

V úterý 7.9. začínáme 1 lekcí plaveckého výcviku. Platba proběhne 9.9.2021 u vedoucí školní jídelny v prvním pavilonu MŠ. Plavecký kurz: 700 Kč, doprava 360- 400 Kč , cena bude upřesněna v den vybírání peněz: 9.9.2021.

Schůzka rodičů v MŠ

Srdečně zveme všechny rodiče na zahajovací schůzku v mateřské škole, která bude v úterý 7. 9. 2021 v 16:00.

Adaptační odpoledne pro nové děti

Dne 26.8. 2021 Vás srdečně zveme na adaptační odpoledne mezi 15-16 hodinou do naší mateřské školy. Děti si pohrají, seznámí se s novými kamarády a poznají zde paní učitelky.

Dar za sběr PET lahví a papíru

Služby města Pardubic – Odpady a.s. poskytly Mateřské škole Čtyřlístek dar ve výši 9 000,- Kč za sběr PET lahví a papíru za účelem rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže.                             

                                                                                             

Školní rok začne ve středu 1.9.2021.

Děti mají automaticky přihlášený oběd.