Důležitá sdělení

Představení v MŠ

V pondělí 16.11. bude ve školce představení „Kouzelnická show“

Informace pro rodiče

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Základní informace pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek

  1. U každého vchodu do MŠ bude umístěna dezinfekce, kterou prosím používejte.
  2. Doprovod a vyzvedávání dítěte do/z MŠ jednou pověřenou osobou.
  3. Vstup do šaten dětí je rodičům umožněn pouze s rouškou v maximálním počtu 3 osoby.
  4. Provoz školy je od 6:30 do 16:30.
  5. Děti mohou mít hračky z domu.
  6. Stravování v mateřské škole bude probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
  7. Každé dítě bude mít ve školce 2 uzavíratelné sáčky, podepsané a 2 roušky – s označeným čisté x špinavé, pro případ potřeby.
  8. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření, že dítě není v průběhu dne zdravé může mu být změřena teplota.
  9. Po příchodu a převlečení si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem, po dobu nejméně 30 sekund.
  10. Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ nezdržovali, více času než je nutné, a nesdružovali se s jinými rodiči.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Stravné a školné

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020

Celodenní stravné                 882,- Kč
Polodenní stravné (4 hod)   714,-Kč

 Školné          583,- Kč          PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ

Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme
Číslo účtu – 38535561/0100

                         ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED

Omlouvání dětí formou SMS na čísle:734787722

Omlouvání předškolních a odkladových dětí v případě náhlého onemocnění první den nemoci na odhlášení obědu volat  od 6:05- 6:30 hodin na tato čísla: Kuchyň mob.:773551250 nebo kuchyň pevná linka: 466654500.

Novinky

Podzimní focení na zahradě

Při slunečném počasí ve středu a ve čtvrtek 21. + 22. 10. budeme děti fotit s dýněmi na zahradě. Prosíme rodiče, aby děti ustrojili do barevně vhodného oblečení k podzimnímu focení s dýněmi.

Děkujeme

Platba na kulturní akce

Platba 500 Kč na kulturní akce ve druhém termínu bude v úterý 20.10. Od 6:00 do 14:00 v hospodářském pavilonu u paní Brožkové.

Ekocentrum Paleta

8.10. jdou děti ze třídy Motýlků do Ekocentra Paleta na pečení brambor.

Zvířátka v MŠ

1.10. k nám přijedou se zvířaty : “ Zvířecí show v MŠ.

Kolobĕžkování

1.10. + 15.10. bude ve školce v dopoledních hodinách “ Kolobĕžkování “

Městská policie

25.9. přijedou z městské policie a udělají dětem přednášku o své práci. Všechny děti si budou moci prohlédnout na zahradě vybaveni a ustrojení policie.