Důležitá sdělení

Informace pro rodiče dětí ze třídy Kuřátek

Žádáme rodiče, aby si vyzvedli všechny osobní věci svých dětí z šatny Kuřátek.

Děkujeme

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je od 12.4.2021 otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí na základě čestného prohlášení a potvrzení zaměstnavatele.

V mateřských školách  se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zapůjčení knížek

V pátek 9.4. Od 9 – 13 hodin si můžete vyměnit další knihu k přečtení s dětmi.

Přijímací řízení na prázdniny v roce 2021 se konat nebude. Případný  zájem  o mateřskou školu  v době  prázdnin prosím  konzultujte s ředitelem MŠ. 

Děkujeme rodičům i dětem za krásnou velikonoční výzdobu školky. Už se na všechny děti moc těšíme.

Školné

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy z důvodu opatření vlády ČR, školné za měsíc březen činí 0,- Kč. V měsíci dubnu bude úplata stanovena poměrnou částkou k počtu dní, kdy bude mateřská škola v provozu. Peníze za již zaplacené školné budou převedeny na stravné a vyúčtovány v červenci 2021.

Prosím, nerušte trvalé příkazy.

Velikonoční aktivity

Máte chuť a volnou chvilku, podělte se s námi o zážitky z Velikonoc. Vyfoťte děti při oslavách Velikonoc (zdobení vajíčka, výroba pomlázky..), a fotografii přineste do MŠ po jejím znovuotevření nebo vhoďte do poštovní schránky. Z těchto fotografií uspořádáme výstavu v areálu školy.

Vydejte se na malou velikonoční procházku. Aby nebyla naše škola prázdná a smutná, můžete ozdobit její plot barevnými vajíčky nebo stužkami.

Vážení rodiče, mateřská škola je nadále uzavřena.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v pondělí 22.3.2021 v době od 8:00 – 14:00 hodin bude možnost výměny zapůjčených knížek pro děti. Výměna bude probíhat v šatnách jednotlivých tříd. Během dopoledne budou také připraveny nové materiály pro děti na plotě, které slouží jako náměty k práci s Vašimi dětmi a jsou dobrovolné. Materiály, které naleznete v záložce „Distanční vzdělávání“, jsou pro předškolní děti povinné, a to v rozsahu individuálních možností každého dítěte (někdo zvládne 2 listy, někdo všechny). Vyhotovené listy prosím donesete po otevření školy paní učitelce. Pro ostatní děti jsou dobrovolné. Jako pozornost jsme si pro děti připravili Velikonoční balíček s polotovary na dotvoření jarní výzdoby, který si můžete vyzvednout také v pondělí v šatnách dětí. Do záložky „Distanční vzdělávání“ budou vloženy integrované bloky na další dva týdny a i nové odkazy na logopedii a mini metodiky. Všechny moc zdravíme a těšíme se na Vás.☺

Čtenářská aktivita

V pondělí dne 15. 3. v době od 8:00 – 14:00 hodin budete mít možnost výměny zapůjčených knížek pro děti. Výměna bude probíhat v šatnách jednotlivých tříd. Během dopoledne budou také připraveny nové materiály pro děti na plotě.

Novinky

Potvrzení

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole si budete moci vyzvednout od pátka 29.1. vyplněné u učitelek na třídách.

Opatření

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Vážení rodiče,

na základě zhoršující se epidemické situace je zatím možné zajistit celodenní provoz mateřské školy od 6:30 do 16:30 na obou třídách tak, aby nedocházelo k setkávání dětí a učitelů z jiných tříd a případně se tak předešlo nákaze a uzavření celé MŠ. Proto, prosím, voďte děti pouze do svých tříd a omezte pobyt v areálu MŠ na nezbytně nutnou dobu.

Děkuji.           

Svoz papíru

Ve středu 27.1. od 7:00 až 29.1. bude přistaven kontejner na papír. Děkujeme za pomoc.

Vánoční svátky

Od středy 23.12. – 31.12. bude mateřská škola uzavřena. Provoz bude zahájen 4.1. 2021.

Celý kolektiv MŠ přeje všem rodičům i jejich dětem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do příštího roku.

Vánoční besídka s nadílkou

Ve středu 16.12. dopoledne si s dětmi užijeme vánoční besídku, kde si zazpíváme vánoční koledy. Přijde i Ježíšek, který nadělí dárky pod stromeček. Ochutnáme cukroví a paní kuchařky přípraví slavnostní vánoční oběd. Nezapomeneme natočit krátká videa a nafotit pár obrázků, abychom se podělili o tento den i s rodiči dětí.

Čertí školka

Ve středu 2.11. se naše školka změní na čertí školku. Děti mohou přijít už v čertím nebo v andělském převleku.