Důležitá sdělení

Kolobĕžkování

1.10. + 15.10. bude ve školce v dopoledních hodinách “ Kolobĕžkování “

Městská policie

25.9. přijedou z městské policie a udělají dětem přednášku o své práci. Všechny děti si budou moci prohlédnout na zahradě vybaveni a ustrojení policie.

Plavání

V úterý je plavání pro děti z Motýlků. Dejte prosím dětem do autobusu roušku.

Informace pro rodiče

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Základní informace pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek

  1. U každého vchodu do MŠ bude umístěna dezinfekce, kterou prosím používejte.
  2. Doprovod a vyzvedávání dítěte do/z MŠ jednou pověřenou osobou.
  3. Vstup do šaten dětí je rodičům umožněn pouze s rouškou v maximálním počtu 3 osoby.
  4. Provoz školy je od 6:30 do 16:30.
  5. Děti mohou mít hračky z domu.
  6. Stravování v mateřské škole bude probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
  7. Každé dítě bude mít ve školce 2 uzavíratelné sáčky, podepsané a 2 roušky – s označeným čisté x špinavé, pro případ potřeby.
  8. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření, že dítě není v průběhu dne zdravé může mu být změřena teplota.
  9. Po příchodu a převlečení si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem, po dobu nejméně 30 sekund.
  10. Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ nezdržovali, více času než je nutné, a nesdružovali se s jinými rodiči.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Stravné a školné

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020

Celodenní stravné                 735,- Kč = 35,-/1den
Polodenní stravné (4 hod)   588,-Kč = 28,-/1den

 Školné          583,- Kč          PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ

Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme
Číslo účtu – 38535561/0100

                         ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED

Omlouvání dětí formou SMS na čísle:734787722

Omlouvání předškolních a odkladových dětí v případě náhlého onemocnění první den nemoci na odhlášení obědu volat  od 6:05- 6:30 hodin na tato čísla: Kuchyň mob.:773551250 nebo kuchyň pevná linka: 466654500.

Novinky

Divadlo v MŠ

V pondělí 21.9. budeme mít ve školce divadelní představení “ Budulínek Mandelinka“.

Divadlo v MŠ

Ve čtvrtek 10.9. zahrají učitelky ve školce úvodní divadlo. „První den ve školce“

Plavání

Ve čtvrtek 10.9. od 6:30 do 14:00 se budou u vedoucí školní jídelny vybírat penize za plavání a dopravu. Cena za plavání a dopravu na celý kurz na 1 dítě činí 1020 korun. Prosím noste přesné částky. Děkujeme

Rozvolnění opatření od 1.7.2020

     Vážení rodiče,

od 1.7. 2020 dojde k rozvolnění opatření a provoz mateřské školy bude od 6.30 do 16.30 hodin.

Bude umožněn zákonnému zástupci vstup do šaten (v omezeném počtu rodičů s nasazenou rouškou).

Děti si budou moci nosit vlastní hračky.

V prázdninovém režimu se vyžaduje od rodičů před nástupem nového dítěte podpis čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Dítě bude mít nadále k dispozici v sáčku čistou roušku pro případ nutného použití během dne.

V platnosti zůstává, že bude dítě přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Ve školce bude k dispozici bezdotykový teploměr. Dítěti může být změřena v průběhu dne teplota, pokud se jeví, že dítě není zcela zdravé. Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy.

V Pardubicích dne 24.6.2020                              

A zase 1. místo

Rozloučení s předškolními dětmi

Ve středu 24.6. budeme mít rozloučení s předškoláky se šerpovánim. Prosíme rodiče, aby v tento den dali dětem slavnostní oblečení . Všechny děti se budou na závěr roku fotit.