Důležitá sdělení

V pondělí 10.5. si děti budou vyrábět tašku.

Vážení rodiče,

od pondělí 3.5.2021 bude mateřská škola Čtyřlístek otevřena pro všechny děti. V mateřské škole již nebude probíhat povinné testování dětí ani nošení roušek. Dětem bude automaticky přihlášen oběd na pondělí. Omlouvání všech dětí bude výjimečně možné až do pondělí do 6:30. Těšíme se na vás.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

mateřská škola bude uzavřena v měsíci červenci. Pro kmenové děti je školka automaticky k dispozici po celý měsíc srpen. Aktuální docházku budou paní učitelky zjišťovat v následujících týdnech.

Děkujeme.

Přijímací řízení na prázdniny v roce 2021 se konat nebude. Případný  zájem  o mateřskou školu  v době  prázdnin prosím  konzultujte s ředitelem MŠ. 

Školné

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy z důvodu opatření vlády ČR, školné za měsíc březen činí 0,- Kč. V měsíci dubnu bude úplata stanovena poměrnou částkou k počtu dní, kdy bude mateřská škola v provozu. Peníze za již zaplacené školné budou převedeny na stravné a vyúčtovány v červenci 2021.

Prosím, nerušte trvalé příkazy.

Informace pro rodiče

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Základní informace pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek

  1. U každého vchodu do MŠ bude umístěna dezinfekce, kterou prosím používejte.
  2. Doprovod a vyzvedávání dítěte do/z MŠ jednou pověřenou osobou.
  3. Vstup do šaten dětí je rodičům umožněn pouze s rouškou v maximálním počtu 3 osoby.
  4. Provoz školy je od 6:30 do 16:30.
  5. Děti mohou mít hračky z domu.
  6. Stravování v mateřské škole bude probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
  7. Každé dítě bude mít ve školce 2 uzavíratelné sáčky, podepsané a 2 roušky – s označeným čisté x špinavé, pro případ potřeby.
  8. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření, že dítě není v průběhu dne zdravé může mu být změřena teplota.
  9. Po příchodu a převlečení si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem, po dobu nejméně 30 sekund.
  10. Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ nezdržovali, více času než je nutné, a nesdružovali se s jinými rodiči.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Stravné a školné

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020

Celodenní stravné                 882,- Kč
Polodenní stravné (4 hod)   714,-Kč

 Školné          583,- Kč          PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ

Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme
Číslo účtu – 38535561/0100

                         ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED

Omlouvání dětí formou SMS na čísle:734787722

Omlouvání předškolních a odkladových dětí v případě náhlého onemocnění první den nemoci na odhlášení obědu volat  od 6:05- 6:30 hodin na tato čísla: Kuchyň mob.:773551250 nebo kuchyň pevná linka: 466654500.

Novinky

Informace pro rodiče dětí ze třídy Kuřátek

Žádáme rodiče, aby si vyzvedli všechny osobní věci svých dětí z šatny Kuřátek.

Děkujeme

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je od 12.4.2021 otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí na základě čestného prohlášení a potvrzení zaměstnavatele.

V mateřských školách  se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zapůjčení knížek

V pátek 9.4. Od 9 – 13 hodin si můžete vyměnit další knihu k přečtení s dětmi.

Děkujeme rodičům i dětem za krásnou velikonoční výzdobu školky. Už se na všechny děti moc těšíme.

Velikonoční aktivity

Máte chuť a volnou chvilku, podělte se s námi o zážitky z Velikonoc. Vyfoťte děti při oslavách Velikonoc (zdobení vajíčka, výroba pomlázky..), a fotografii přineste do MŠ po jejím znovuotevření nebo vhoďte do poštovní schránky. Z těchto fotografií uspořádáme výstavu v areálu školy.

Vydejte se na malou velikonoční procházku. Aby nebyla naše škola prázdná a smutná, můžete ozdobit její plot barevnými vajíčky nebo stužkami.

Vážení rodiče, mateřská škola je nadále uzavřena.