Důležitá sdělení

Důležité informace

Vážení rodiče,
kvůli vládnímu usnesení byla i naše mateřská škola uzavřena od 1.3. do 21.3.2021. Začátkem týdne budou na webové stránce v záložce distanční vzdělávání či vzdělávací nabídka připraveny materiály pro všechny děti. Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, tyto vypracované materiály odevzdají při nástupu do mateřské školy. Pro rodiče, kteří nemají možnost si materiály vytisknout, budou připraveny k vyzvednutí u vstupu do mateřské školy. Dále prosím rodiče, aby neměnili své platební příkazy na obědy a školné. O výši školného na měsíc březen budete informováni a vyrovnání bude provedeno v červenci. Rodič má nárok na čerpání OČR. Podle nových pravidel škola žádné potvrzení nevydává. Více na stránkách www.cssz.cz. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na email školy či na telefonním čísle 774 151 250
Děkuji za spolupráci.

Informace pro rodiče

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Základní informace pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek

  1. U každého vchodu do MŠ bude umístěna dezinfekce, kterou prosím používejte.
  2. Doprovod a vyzvedávání dítěte do/z MŠ jednou pověřenou osobou.
  3. Vstup do šaten dětí je rodičům umožněn pouze s rouškou v maximálním počtu 3 osoby.
  4. Provoz školy je od 6:30 do 16:30.
  5. Děti mohou mít hračky z domu.
  6. Stravování v mateřské škole bude probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
  7. Každé dítě bude mít ve školce 2 uzavíratelné sáčky, podepsané a 2 roušky – s označeným čisté x špinavé, pro případ potřeby.
  8. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření, že dítě není v průběhu dne zdravé může mu být změřena teplota.
  9. Po příchodu a převlečení si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem, po dobu nejméně 30 sekund.
  10. Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ nezdržovali, více času než je nutné, a nesdružovali se s jinými rodiči.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Stravné a školné

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020

Celodenní stravné                 882,- Kč
Polodenní stravné (4 hod)   714,-Kč

 Školné          583,- Kč          PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ

Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme
Číslo účtu – 38535561/0100

                         ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED

Omlouvání dětí formou SMS na čísle:734787722

Omlouvání předškolních a odkladových dětí v případě náhlého onemocnění první den nemoci na odhlášení obědu volat  od 6:05- 6:30 hodin na tato čísla: Kuchyň mob.:773551250 nebo kuchyň pevná linka: 466654500.

Novinky

Potvrzení

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole si budete moci vyzvednout od pátka 29.1. vyplněné u učitelek na třídách.

Opatření

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Vážení rodiče,

na základě zhoršující se epidemické situace je zatím možné zajistit celodenní provoz mateřské školy od 6:30 do 16:30 na obou třídách tak, aby nedocházelo k setkávání dětí a učitelů z jiných tříd a případně se tak předešlo nákaze a uzavření celé MŠ. Proto, prosím, voďte děti pouze do svých tříd a omezte pobyt v areálu MŠ na nezbytně nutnou dobu.

Děkuji.           

Svoz papíru

Ve středu 27.1. od 7:00 až 29.1. bude přistaven kontejner na papír. Děkujeme za pomoc.

Vánoční svátky

Od středy 23.12. – 31.12. bude mateřská škola uzavřena. Provoz bude zahájen 4.1. 2021.

Celý kolektiv MŠ přeje všem rodičům i jejich dětem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do příštího roku.

Vánoční besídka s nadílkou

Ve středu 16.12. dopoledne si s dětmi užijeme vánoční besídku, kde si zazpíváme vánoční koledy. Přijde i Ježíšek, který nadělí dárky pod stromeček. Ochutnáme cukroví a paní kuchařky přípraví slavnostní vánoční oběd. Nezapomeneme natočit krátká videa a nafotit pár obrázků, abychom se podělili o tento den i s rodiči dětí.

Čertí školka

Ve středu 2.11. se naše školka změní na čertí školku. Děti mohou přijít už v čertím nebo v andělském převleku.