Důležitá sdělení

Pohodové prázdniny

Pohodové prázdniny rodičům i jejich dětem přejí všichni zaměstnanci MŠ.

Rodičovská schůzka

Rodičovská schůzka se bude konat 3.9. 2019 ve třídě Motýlků. Schůzka začne v 16:00.

Adaptační odpoledne

Ve čtvrtek 29.8. je pro nové děti připraveno adaptační odpoledne od 15 – 16 hodin.

Stravné a školné od 1.9.2019

VÝŠE  ŠKOLNÉHO  NA  ŠKOLNÍ ROK    2019/2020      

JE  STANOVENA  VE  VÝŠI

  574,–  Kč                     

Předškolní  děti  školné  NEPLATÍ

Stravné   celodenní         735,–

Stravné  polodenní          588,–

Částku je nutné platit součtem stravného a školného, tj. jednou položkou.

DOPORUČENÉ DATUM PRVNÍ PLATBY DO 15.8. 2019

POSLEDNÍ PLATBA DO 15.5.2020

Prosíme  rodiče  předškolních  dětí  o  úpravu  svých  trvalých  příkazů.

RODIČE DĚTÍ,  KTERÉ  Z NAŠÍ ŠKOLKY  ODCHÁZEJÍ  PROSÍME,

ZRUŠTE   TRVALÉ   PŘÍKAZY

Omlouvání dětí formou SMS na čísle:734787722

Omlouvání předškolních a odkladových dětí v případě náhlého onemocnění první den nemoci na odhlášení obědu volat  od 6:05- 6:30 hodin na tato čísla: Kuchyň mob.:773551250 nebo kuchyň pevná linka: 466654500.

Novinky

Vyučtování peněz za kulturní akce

Ve čtvrtek 20. 6. během celého dne bude vyúčtování peněz za kulturní akce.

Plavba na lodi Arnošt

19.6. ve středu jedeme na výlet na lodi Arnošt. Příchod do MŠ nejpozději v 7:30.

(Pokračování textu…)

Výlet do ZOO

Eko centrum

V pátek 7.6. jdou děti ze třídy Motýlků do Palety. Život kolem vody.

Návštěva nemocnice

Ve čtvrtek 6.6. se třída Motýlků  půjde podívat na dětské oddělení do nemocnice.

Beseda v MŠ „První pomoc“

Ve středu 29. 5. proběhne v odpoledních hodinách v MŠ „Beseda první pomoci“. Více informací k doptání přímo v MŠ.