Projekty MŠ

Seznam všech projektů naší mateřské školy

Celoroční projekty: 

1/ „Bezva hraní s kamarády“ – celoroční projekt zaměřený na rozvoj pohybu, smyslového vnímání a spolupráci dětí

2/ „Voda základ života“ – celoroční environmentální projekt

3/ „Jak vyzrát na odpad“ – celoroční environmentální projekt

4/ „Jak na chuť ke zdravému jídlu“ – celoroční projekt o zdravé životosprávě

5/ „Cesta ke ctnostem“– celoroční projekt

Krátkodobé projekty:

6/ „Jede Martin na bílém koni, podkůvky vesele zvoní“ – tradiční projekt

7/ Moje kniha“– akce pro rodiče, děti i přátele školy MŠ Čtyřlístek Pardubičky

8/ „Koloběžkování – tradiční projektový den pro děti MŠ Čtyřlístek Pardubičky

9/ „Ptáci v zimě“ – environmentální projekt

10/ „Zdravý zoubek je veselý zoubek“ – prevence – péče o chrup

11/ „Čáry máry čarujem“ – akce pro rodiče, děti a přátele školy

12/ „Mámo, táto, pojď si hrát“ – tradiční projektový den pro rodiče, děti a přátele školy

Třídní projekty realizované ve školním roce 2023/2024

  • „Bezva hraní s kamarády“
  • „Jede Martin na bílém koni, podkůvky vesele zvoní“
  • „Ptáci v zimě“
  • „Čáry máry čarujem“
  • „Mámo, táto, pojď si hrát“
  • „Zdravý zoubek je veselý zoubek“
  • „Koloběžkování“

Třídíme, sbíráme..

Společnost Odpady a.s. poskytly MŠ Čtyřlístek v roce 2023 dar ve výši 13 500,- Kč za účelem financování školství a vzdělání, na podporu a ochranu mládeže. 

(Rozbal zde: ↓)

Digitalizujeme školou

Realizace investice národního plánu obnovy

(Rozbal zde: ↓)

Šablony pro MŠ a ZŠ I

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

– Personální podpora

– Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

– Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ

– Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností