Základní informace

Seznam alergenů

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020

Celodenní stravné                 882,- Kč = 42,-/1den
Polodenní stravné (4 hod)   714,-Kč = 34,-/1den

 Školné          583,- Kč          PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ

Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme
Číslo účtu – 38535561/0100

                         ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED VED. ŠJ

Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou mají nově možnost v případě náhlé nemoci odhlásit stravu první den nemoci ráno v době od 6.00 – 6.30. Toto je ale možné pouze u vedoucí ŠJ na tel. čísle 466 654 500 případně 773 551 250.