Organizace

 

Provoz Mateřské  školy je od 6:30 do 16:30.

1.Třída: Kuřátka

Do třídy docházejí zpravidla děti od tří do pěti let.

O děti se starají:

p. učitelka Zuzana Rerychová, p. učitelka Věra Zimová

Asistent pedagoga Marta Langšádlová

tel: 466 654 501

2.Třída: Motýlci

Do třídy docházejí zpravidla děti od čtyř do šesti let.

O děti se starají:

p. ředitelka Mgr. Žaneta Vondroušová, DiS., p. učitelka Blanka Holubová, Vladimíra Vondroušová

tel: 466 650 111, p. ředitelka mobil: 774 151 250, mobil na omlouvání SMS zpráv:734787722

3.Třída: Sluníčko Nemošice (provoz do 16:00)

Do třídy docházejí zpravidla děti od tří do šesti let.

O děti se starají:

vedoucí učitelka Blanka Rambousková, p. učitelka Jana Machová

tel: 466 304 730

 

E-mail: E-mail: [email protected]

 

Další odpovědné osoby:

Vedoucí školní jídelny: Lea Hovorková, tel: 466 654 500, mobil: 773 551 250
Školnice: Lucie Kličková, Vlasta Hrdličková
Školnice (Nemošice): Ivana Zamazalová
Vedoucí kuchařka: Petra Fialová
Kuchařka: Dana Poludová
Pom. kuchařka: Štěpánka Ryvolová

Informace o platbách:

Platnost od 1.9. 2017 do 31.8. 2018
Stravné celodenní 35,00 Kč /1 den =735,00 měsíc
Stravné polodenní 28,00 Kč / 1 den = 588,00 měsíc
Školné 474,00 Kč
Předškoláci školné neplatí
Číslo účtu: 38535561/0100