Organizace

Provoz Mateřské  školy je od 6:30 do 16:30.

1.Třída: Kuřátka

Do třídy docházejí zpravidla děti od tří do pěti let.

O děti se starají:

p. učitelka: Jana Hrušová, Lucie Kličková

asistent pedagoga: Veronika Sedliská

tel: 466 654 501

2.Třída: Motýlci

Do třídy docházejí zpravidla děti od čtyř do šesti let.

O děti se starají:

p. ředitelka Mgr. Žaneta Vondroušová, DiS.,  p.učitelka : Věra  Zimová

p.učitelka a školní asistentka:  Renata Cimplová

tel: 466 650 111, p. ředitelka mobil: 774 151 250, mobil na omlouvání SMS zpráv:734787722

3.Třída: Sluníčko Nemošice (provoz do 16:00)

Do třídy docházejí zpravidla děti od tří do šesti let.

O děti se starají:

vedoucí učitelka Nina Kvapilová, p. učitelka Jana Machová

tel: 466 304 730

E-mail: E-mail: [email protected]

Další odpovědné osoby:

Vedoucí školní jídelny: Petra Brožková, tel: 466 654 500, mobil: 773 551 250
Školnice: Markéta  Prýlová, Irena Havlíková
Školnice (Nemošice): Ivana Zamazalová

Kuchařky:  Markéta Plachá,  Jana Bělohubá, Nikola Fajmanová

Předškolní děti a děti s odkldem školní docházky školné neplatí, platí pouze stravné.

Ostatní děti platí školné a stravné aktuální pro daný školní rok.

Číslo účtu: 38535561/0100