Organizace

Provozní doba školy: 6:30 –  16:30 hod.

1.třída: Kuřátka

Do třídy docházejí zpravidla děti od tří do pěti let.

Odpovědné osoby: 

učitelka: Jana Hrušová

učitelka: Lucie Kličková

asistent pedagoga: Veronika Sedliská

telefon na třídu: 466 654 501

2.třída: Motýlci

Do třídy docházejí zpravidla děti od čtyř do sedmi let.

Odpovědné osoby: 

ředitelka: Mgr. Žaneta Vondroušová, DiS.

učitelka: Věra  Zimová

učitelka a školní asistent: Renata Cimplová

telefon na třídu: 466 650 111, p. ředitelka mobil: 774 151 250

Další odpovědné osoby:

Vedoucí školní jídelny: Petra Brožková, tel: 466 654 500, mobil: 773 551 250
Školnice: Markéta  Prýlová, Irena Havlíková
Kuchař/ky:  Markéta Plachá, Tomáš Elis, Nikola Fajmanová

Informace o platbách:

Platnost od 1. 9. 2023
Stravné celodenní 1008,00 Kč měsíc (3-6 let)
Stravné polodenní 819,00 Kč měsíc (3-6 let)

Stravné celodenní 1050,00 Kč měsíc (7 let)
Stravné polodenní 840,00 Kč měsíc (7 let)

Školné 654 Kč
Předškoláci školné neplatí
Číslo účtu: 38535561/0100