Prohlášení o přístupnosti

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně ctyrlistek-pardubice.eu

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Virtuální prohlídka

Pro návštěvníky webu je k dispozici 3D prohlídka školky. Pro oddělení Pardubičky je dostupná na adrese http://prohlidka.ctyrlistek-pardubice.eu/pardubicky/index.html, pro oddělení Nemošice http://prohlidka.ctyrlistek-pardubice.eu/nemosice/index.html. Tato virtuální prohlídka je dostupná ve všech webových prohlížečích, které podporují JavaScript. Jelikož neexistuje textový ekvivalent této virtuální prohlídky, není dostupná pro obsahové čtečky.

Další formáty

Na těchto webových stránkách jsou nabízeny některé informace ve formě soubory a dokumentů ve formátu PDF. Většina moderních webových prohlížečů tyto soubory podporuje a umí je zobrazit. Případně je možné pro zobrazení těchto dokumentů použít program Adobe Reader, případně jakékoli další alternativní programy pro zobrazení pdf souborů, jako je například Foxit Reader. Tyto programy je možné získat stažení z webových stránek jejich výrobců.

Dále jsou některé soubory nabízeny ve formátu MS Office, tedy formáty .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx. Tyto soubory je možné zobrazit v běžně dostupných textových editorech, jako jsou MS Office, LibreOffice, nebo OpenOffice. Tyto programy je možné získat stažení z webových stránek jejich výrobců.

Fotogalerie

Fotogalerie je na webu dostupná pouze po přihlášení jménem a heslem. Přihlašovací údaje je možné získat dotazem na správce obsahu (MŠ Čtyřlístek). Některé starší fotografie a videa mohou postrádat titulky a alternativní textový popis. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 1. 2020

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu:

Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice
Národních hrdinů 8
Pardubice 530 03

E-mail: [email protected]

Tel.: 466 650 111

Kontakt na dodavatele technického řešení:

Vojtěch Rychnovský
E-mail: [email protected]

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

E-mail: [email protected]