Distanční vzdělávání

Inspirace rodičům pro přípravu nabídky v souladu s RVP PV

Dítě a jeho tělo

 • dostatek volného pohybu;
 • praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);
 • hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;
 • sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);
 • hry s pískem apod.

Dítě a jeho psychika

 • čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího);
 • zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);
 • hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);
 • hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);
 • manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);
 • třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);
 • hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

Dítě a ten druhý

 • společenské hry;
 • hry s pravidly;
 • komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

Dítě a společnost

 • zvyky a tradice ve svém okolí;
 • pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);
 • námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);
 • poslech hudby, seznamování s uměním apod.

Dítě a svět

 • poznávání okolí;
 • pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);
 • seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

 Co by mělo být nejdůležitější?

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudete věnovat jiným činnostem, kdy budete plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláte.
 • Povídejte si s dítětem, vyprávějte si.
 • Každý den si najděte chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžete si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.
 • Důvěřujte svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojte se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku… to se přece stane i nám. Využijte takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učte ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).
 • Zapojujte dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.
 • Hrajte s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).
 • Dopřejte dítěti dostatek různorodého pohybu.
 • Učte dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

       Mgr. Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání, NPI ČR

Zajímavé odkazy pro rodiče:

Jak zvládnout vstup do 1. třídy.

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

Jak správně držet tužku a procvičit ruku.

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002

 

Soubory ke stažen

Soubor Datum vložení