O nás

Poloha mateřské školy je v klidné části na okraji města, ve vilové čtvrti Pardubičky. Nedaleko se vyskytuje chráněná oblast Nemošická stráň. Koncepce mateřské školy je zaměřená na ochranu přírody a životního prostředí. K realizaci této koncepce přispívají i další aktivity jako je spolupráce s EKO centrem Paleta, péče o ptactvo v zimě a třídění odpadů (aktivní účast v soutěži ve sběru PET lahví). 

Charakteristika vzdělávacího programu

„Poznáváme svět“

motto:  …poznáváme, že svět je plný vody, země, zvířat,

že svět je plný rostlin, hraček, lidí a věcí

a o něm si budeme společně povídat přeci…

Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání.

Kroužky

web(1)

Všechny děti mají možnost účastnit se v hlavním vzdělávacím proudu anglického, hudebního a keramického kroužku, či kroužku šikovných ručiček vedené učitelkou. Placené kroužky vedené lektorem probíhají v odpoledních hodinách.

Plavání:

za poplatek, dle zájmu rodičů

Logopedie:

dle potřeby dětí

zdarma

Školička sportu

Lyžování 

za poplatek dle zajmu rodičů

Projekty

Zrakový screening – vyšetření zraku předškolních dětí

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky : projekt sportovní všestrannosti; záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí

Sběr pet lahví : kde již sedmým rokem jsme na prvním místě

Zdravý úsměv:  každým rokem za námi  přijíždí žákyně stomatologické kliniky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové a učí čistit zoubky děti v naší škole. 

Služby města Pardubic – Odpady a.s. poskytly MŠ Čtyřlístek v roce 2022 dar ve výši 9 000,- Kč za účelem financování školství a vzdělávání, na podporu a ochranu mládeže.

 

Personální podpora – Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice

 

ŠABLONY III.

 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017251

 

VÝŠE PODPORY – 312 550,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární
a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  
a veřejností.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

 

Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

 

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Evropské strukturální a investiční fondy, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Soubory ke stažení

Soubor Datum vložení