O nás

Poloha mateřské školy je v klidné části na okraji města, ve vilové čtvrti Pardubičky. Nedaleko se vyskytuje chráněná oblast Nemošická stráň. Koncepce mateřské školy je zaměřená na ochranu přírody a životního prostředí. K realizaci této koncepce přispívají i další aktivity jako je spolupráce s EKO centrem Paleta, péče o ptactvo v zimě a třídění odpadů (aktivní účast v soutěži ve sběru PET lahví). 

Charakteristika vzdělávacího programu

„Poznáváme svět“

motto:  …poznáváme, že svět je plný vody, země, zvířat,

že svět je plný rostlin, hraček, lidí a věcí

a o něm si budeme společně povídat přeci…

Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání.

Kroužky

web(1)

Všechny děti mají možnost účastnit se v hlavním vzdělávacím proudu anglického, hudebního a keramického kroužku, či kroužku šikovných ručiček vedené učitelkou. Placené kroužky vedené lektorem probíhají v odpoledních hodinách.

Plavání:

za poplatek, dle zájmu rodičů

Logopedie:

dle potřeby dětí

zdarma

Školička sportu

za poplatek dle zajmu rodičů

Projekty

Zrakový screening – vyšetření zraku předškolních dětí

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky : projekt sportovní všestrannosti; záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí

Sběr pet lahví : kde již čtvrtý rok jsme na prvním místě

Zdravý úsměv: již pátým rokem učí žákyně stomatologické kliniky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové čistit zoubky děti v naší škole

Služby města Pardubic – Odpady a.s. poskytly MŠ Čtyřlístek dar ve výši 100 000,- Kč za účelem financování školství a vzdělávání, na podporu a ochranu mládeže.

 Evropské strukturální a investiční fondy, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Personální podpora – Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008921

 VÝŠE PODPORY –  492 692,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen kombinaci následujících témat: Personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Soubory ke stažení

Soubor Datum vložení