O nás

Poloha mateřské školy je v klidné části na okraji města, ve vilové čtvrti Pardubičky. Nedaleko se vyskytuje chráněná oblast Nemošická stráň. Koncepce mateřské školy je zaměřená na ochranu přírody a životního prostředí. K realizaci této koncepce přispívají i další aktivity jako je spolupráce s EKO centrem Paleta, péče o ptactvo v zimě a třídění odpadů (aktivní účast v soutěži ve sběru PET lahví). 

Charakteristika vzdělávacího programu „Poznáváme svět“:

motto:  …poznáváme, že svět je plný vody, země, zvířat,

že svět je plný rostlin, hraček, lidí a věcí

a o něm si budeme společně povídat přeci…

Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání.

Nadstandardní aktivity

Všechny děti mají možnost účastnit se v hlavním vzdělávacím proudu aktivit pod vedením třídních učitelek, jako je:

  • angličtina pro předškolní děti
  • keramika pro předškolní děti
  • hýbánky (pohybové hry pro děti mladšího věku) 

Další:

  • Plavání: za poplatek, dle zájmu rodičů
  • Logopedie: dle potřeby dětí, zdarma
  • In-line: za poplatek, dle zájmu rodičů
  • Lyžování: za poplatek, dle zájmu rodičů
  • Aerobic pro děti: za poplatek, dle zájmu rodičů  
  • Zrakový screening: prevence zraku
  • Logopedická depistáž: Mgr. Dana Marková – speciální pedagog a logoped

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Soubory ke stažení

Soubor Datum vložení