Důležitá sdělení

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je od 12.4.2021 otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí na základě čestného prohlášení a potvrzení zaměstnavatele.

V mateřských školách  se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.publikováno 8.4.2021

Přijímací řízení na prázdniny v roce 2021 se konat nebude. Případný  zájem  o mateřskou školu  v době  prázdnin, prosím,  konzultujte s ředitelem MŠ. 

publi

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří přispěli k hezké velikonoční výzdobě před naší školkou.

Školné

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy z důvodu opatření vlády ČR, školné za měsíc březen činí 0,- Kč. V měsíci dubnu bude úplata stanovena poměrnou částkou k počtu dní, kdy bude mateřská škola v provozu. Peníze za již zaplacené školné budou převedeny na stravné a vyúčtovány v červenci 2021.

Prosím, nerušte své příkazy.

Vážení rodiče.

Před vchodem MŠ jsme pro všechny děti připravily velikonoční balíčky, pro výzdobu vašich domovů. Budeme rády, když nám pošlete nebo přinesete fotografie výrobků vašich dětí . Moc nás potěší, pokud děti vyzdobí kraslicí truhlíky, které jsou umístěné před vchodem MŠ. Předem děkujeme a přejeme vám všem HEZKÉ VELIKONOCE, HODNĚ KLIDU A POHODY V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ.

Vážení rodiče,

mateřská škola zůstává i nadále uzavřena.

V pondělí 22.3.2021 během dopoledne budou připraveny nové materiály pro děti před vstupem do MŠ, které slouží jako náměty k práci s Vašimi dětmi a jsou dobrovolné. Materiály, které naleznete v záložce „Distanční vzdělávání“, jsou pro předškolní děti povinné, a to v rozsahu individuálních možností každého dítěte (někdo zvládne 2 listy, někdo všechny). Vyhotovené listy prosím donesete po otevření školy paní učitelce. Pro ostatní děti jsou dobrovolné. Do záložky „Distanční vzdělávání“ budou vloženy integrované bloky na další dva týdny a i nové odkazy na logopedii a mini metodiky.

Všechny moc zdravíme a těšíme se na Vás

Vážení rodiče,

ve složce Distanční vzdělávaní najdete pro předškolní děti náměty úkolů,

které si děti vypracují a po otevření MŠ odevzdají p.učitelkám.

Ve složce Vzdělávací nabídka najdete náměty i pro mladší děti.

Důležité informace

Vážení rodiče,
kvůli vládnímu usnesení byla i naše mateřská škola uzavřena od 1.3. do 21.3.2021. Začátkem týdne budou na webové stránce v záložce distanční vzdělávání či vzdělávací nabídka připraveny materiály pro všechny děti. Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, tyto vypracované materiály odevzdají při nástupu do mateřské školy. Pro rodiče, kteří nemají možnost si materiály vytisknout, budou připraveny k vyzvednutí u vstupu do mateřské školy. Dále prosím rodiče, aby neměnili své platební příkazy na obědy a školné. O výši školného na měsíc březen budete informováni a vyrovnání bude provedeno v červenci. Rodič má nárok na čerpání OČR. Podle nových pravidel škola žádné potvrzení nevydává. Více na stránkách www.cssz.cz. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na email školy či na telefonním čísle 774 151 250
Děkuji za spolupráci.publikováno 27.2.2021

Potvrzení

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole si budete moci vyzvednout od pátka 29.1. vyplněné u učitelek na třídách.

Základní informace pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek

  1. U každého vchodu do MŠ bude umístěna dezinfekce, kterou prosím používejte.
  2. Doprovod a vyzvedávání dítěte do/z MŠ jednou pověřenou osobou.
  3. Vstup do šaten dětí je rodičům umožněn bez roušek v maximálním počtu 3 osoby.
  4. Provoz školy je od 6:30 do 16:00.
  5. Děti mohou mít hračky z domu.
  6. Stravování v mateřské škole bude probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
  7. Každé dítě bude mít ve školce 2 uzavíratelné sáčky, podepsané a 2 roušky – s označeným čisté x špinavé, pro případ potřeby.
  8. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření, že dítě není v průběhu dne zdravé může mu být změřena teplota.
  9. Po příchodu a převlečení si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem, po dobu nejméně 30 sekund.
  10. Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ nezdržovali, více času než je nutné, a nesdružovali se s jinými rodiči.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Novinky

Projekt ,,MAMI-TATI pojďte si číst“

Z důvodu karantény na kmenové MŠ Čtyřlístek se půjčování knih posune o dva týdny.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020 Celodenní stravné 882,- Kč = 42,-/1den Polodenní stravné (4 hod) 714,-Kč = 34,-/1den Školné 583,- Kč PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme Číslo účtu – 38535561/0100 ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED