Důležitá sdělení

Divadlo v Mš

V úterý 20.10.2020 budeme mít ve školce divadelní představení.Vybíráme 55,-kč

Fotografování

Ve středu 21.10. 2020 se v 8.00 hodin fotografujeme.

Vážení tatínkové,

dovolujeme si Vás pozvat na dílnu s názvem ,,Vyrábíme draky na ozdobu a na létání“ v úterý 6.10. mezi 14,30 hod- 16,00 hod. na školní zahradu.

S sebou si přineste nářadí, materiál, nápady a dobrou náladu. Těší se na Vás Vaše děti.

Základní informace pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek

  1. U každého vchodu do MŠ bude umístěna dezinfekce, kterou prosím používejte.
  2. Doprovod a vyzvedávání dítěte do/z MŠ jednou pověřenou osobou.
  3. Vstup do šaten dětí je rodičům umožněn bez roušek v maximálním počtu 3 osoby.
  4. Provoz školy je od 6:30 do 16:00.
  5. Děti mohou mít hračky z domu.
  6. Stravování v mateřské škole bude probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
  7. Každé dítě bude mít ve školce 2 uzavíratelné sáčky, podepsané a 2 roušky – s označeným čisté x špinavé, pro případ potřeby.
  8. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření, že dítě není v průběhu dne zdravé může mu být změřena teplota.
  9. Po příchodu a převlečení si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem, po dobu nejméně 30 sekund.
  10. Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ nezdržovali, více času než je nutné, a nesdružovali se s jinými rodiči.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Vážení rodiče,

naše MŠ Čtyřlístek vyhrála 1. místo ve sběru plastů a papíru.

Za získané finanční prostředky budou dětem zakoupeny didaktické hry.

Děkujeme všem, co s námi sbírali.

Omlouvání dětí formou SMS na čísle 734 787 720

Novinky

Maňáskové divadlo

Dnes 11.9. jsme dětem zahrály divadlo o slušném chování mezi kamarády ve školce.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020 Celodenní stravné 882,- Kč = 42,-/1den Polodenní stravné (4 hod) 714,-Kč = 34,-/1den Školné 583,- Kč PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme Číslo účtu – 38535561/0100 ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED