Důležitá sdělení

Důležité informace

Vážení rodiče,
kvůli vládnímu usnesení byla i naše mateřská škola uzavřena od 1.3. do 21.3.2021. Začátkem týdne budou na webové stránce v záložce distanční vzdělávání či vzdělávací nabídka připraveny materiály pro všechny děti. Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, tyto vypracované materiály odevzdají při nástupu do mateřské školy. Pro rodiče, kteří nemají možnost si materiály vytisknout, budou připraveny k vyzvednutí u vstupu do mateřské školy. Dále prosím rodiče, aby neměnili své platební příkazy na obědy a školné. O výši školného na měsíc březen budete informováni a vyrovnání bude provedeno v červenci. Rodič má nárok na čerpání OČR. Podle nových pravidel škola žádné potvrzení nevydává. Více na stránkách www.cssz.cz. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na email školy či na telefonním čísle 774 151 250
Děkuji za spolupráci.publikováno 27.2.2021

Potvrzení

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole si budete moci vyzvednout od pátka 29.1. vyplněné u učitelek na třídách.

Základní informace pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek

  1. U každého vchodu do MŠ bude umístěna dezinfekce, kterou prosím používejte.
  2. Doprovod a vyzvedávání dítěte do/z MŠ jednou pověřenou osobou.
  3. Vstup do šaten dětí je rodičům umožněn bez roušek v maximálním počtu 3 osoby.
  4. Provoz školy je od 6:30 do 16:00.
  5. Děti mohou mít hračky z domu.
  6. Stravování v mateřské škole bude probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
  7. Každé dítě bude mít ve školce 2 uzavíratelné sáčky, podepsané a 2 roušky – s označeným čisté x špinavé, pro případ potřeby.
  8. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření, že dítě není v průběhu dne zdravé může mu být změřena teplota.
  9. Po příchodu a převlečení si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem, po dobu nejméně 30 sekund.
  10. Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ nezdržovali, více času než je nutné, a nesdružovali se s jinými rodiči.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Omlouvání dětí formou SMS na čísle 734 787 720

Novinky

Projekt ,,MAMI-TATI pojďte si číst“

Z důvodu karantény na kmenové MŠ Čtyřlístek se půjčování knih posune o dva týdny.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020 Celodenní stravné 882,- Kč = 42,-/1den Polodenní stravné (4 hod) 714,-Kč = 34,-/1den Školné 583,- Kč PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme Číslo účtu – 38535561/0100 ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED