Důležitá sdělení

Důležitá sdělení

Obnovení provozu Mateřské školy Čtyřlístek

Vážení rodiče,

mateřská škola se znovu otevře v pondělí 25.5.2020 s upraveným provozem od 6:30 -16:00.

Děti budou do mateřské školy nastupovat od 6.30 do 8 hodin.

Děti budou předány 1 zákonným zástupcem pracovníkovi mateřské školy před vstupem do mateřské školy. Rodičům nebude umožněn vstup do mateřské školy a děti nebudou moci nosit žádné hračky z domu. Prosím, připravte na to své děti.

Po obědě budou děti chodit v době od 12:00-12:30.

Děti budou předávány rodičům pracovníkem mateřské školy v době od 15:00-16:00.

Rodič před nástupem donese podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení je na stránkách

ve sloupci vlevo. 

Stravování v mateřské škole bude probíhat standartním způsobem v souladu s metodikou MŠMT.

Každé dítě přinese do mateřské školy 2 roušky a 2 uzavíratelné sáčky s označeným „čisté“ x „špinavé“, pro případ jejich nutného použití během dne. Roušku nebudou v mateřské škole děti nosit.

Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření na jakékoliv příznaky mu může být změřena teplota.

Jakékoliv známky respiračního onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Svoz papíru a PET lahví.

Vážení rodiče, dne 4.6. proběhne poslední svoz PET lahví. Dále bude ve dnech 1.června od 7 hod. do 2.června do 13 hodin SVOZ PAPÍRU. Kontejner bude před bránou MŠ.

DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUPRÁCI.

Vážení rodiče, připravili jsme pro všechny děti pracovní listy. V případě zájmu jsou k vyzvednutí u vstupu do mateřské školy.

Vzdělávací nabídka pro rodiče předškolních dětí.

Vážení rodice, připravili jsme pro vás vzdělávací náměty pro vaše děti. Naleznete je v Novinkách pod názvem „Vzdělávací nabídka – soubory“. Další aktivity naleznete na: http://www.predskolaci.cz/

Projekt personální podpora

Více o projektu EU na odkazu zde.

Omlouvání dětí formou SMS na čísle 734 787 720

Novinky

Snížení školného

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci spojené s onemocněním Covid-19 a uzavření MŠ, bude školné adekvátně poníženo podle počtu uzavřených dní, a to vždy podle aktuálního měsíce.

Měsíční platba za školné je 574 korun.

V březnu byla MŠ otevřena 10 dní, za které si MŠ naúčtuje částku 261 korun.

Zbytek peněz za měsíc březen – 313 korun, se Vám přičte ke stravnému a bude Vám vráceno při vyúčtování v měsíci červenci 2020.

Duben bude vyúčtován stejným způsobem.

Prosíme, nerušte trvalé příkazy.

Děkujeme za spolupráci a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na telefonním čísle 774 151 250.