Důležitá sdělení

Vážení rodiče,

od pondělí 3.5.2021 bude mateřská škola Čtyřlístek otevřena pro všechny děti. V mateřské škole již nebude probíhat povinné testování dětí ani nošení roušek. Dětem bude automaticky přihlášen oběd na pondělí. Omlouvání všech dětí bude výjimečně možné až do pondělí do 6:30. Těšíme se na vás.

PROJEKTOVÝ DEN

V ÚTERÝ 20. 4. 2021  V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH BUDEME MÍT VE ŠKOLCE PROJEKTOVÝ DEN :

                                         „STAVITEL MĚSTA“.

Cílem projektového dne je  u dětí  probouzet zájem o techniku a svět kolem nás. Děti se aktivně účastní projektu Malá technická univerzita. Jde o projekt polytechnického vzdělávání, kdy se děti hravou, jednoduchou a názornou formou seznámí s prací architekta, kartografa a vyzkouší si jejich role. Dětem budou předkládány základy techniky prostřednictvím stavebnic Lega. Projekt je zaměřen na rozvoj logických a technických schopností, samozřejmě nebude chybět pohyb, poučení, zábava a relaxace. Tomuto projektu bude vymezeno celé dopoledne a závěrem děti obdrží diplom.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je od 12.4.2021 otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí na základě čestného prohlášení a potvrzení zaměstnavatele.

V mateřských školách  se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.publikováno 8.4.2021

Přijímací řízení na prázdniny v roce 2021 se konat nebude. Případný  zájem  o mateřskou školu  v době  prázdnin, prosím,  konzultujte s ředitelem MŠ. 

publi

Školné

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy z důvodu opatření vlády ČR, školné za měsíc březen činí 0,- Kč. V měsíci dubnu bude úplata stanovena poměrnou částkou k počtu dní, kdy bude mateřská škola v provozu. Peníze za již zaplacené školné budou převedeny na stravné a vyúčtovány v červenci 2021.

Prosím, nerušte své příkazy.

Vážení rodiče.

Před vchodem MŠ jsme pro všechny děti připravily velikonoční balíčky, pro výzdobu vašich domovů. Budeme rády, když nám pošlete nebo přinesete fotografie výrobků vašich dětí . Moc nás potěší, pokud děti vyzdobí kraslicí truhlíky, které jsou umístěné před vchodem MŠ. Předem děkujeme a přejeme vám všem HEZKÉ VELIKONOCE, HODNĚ KLIDU A POHODY V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ.

Vážení rodiče,

mateřská škola zůstává i nadále uzavřena.

V pondělí 22.3.2021 během dopoledne budou připraveny nové materiály pro děti před vstupem do MŠ, které slouží jako náměty k práci s Vašimi dětmi a jsou dobrovolné. Materiály, které naleznete v záložce „Distanční vzdělávání“, jsou pro předškolní děti povinné, a to v rozsahu individuálních možností každého dítěte (někdo zvládne 2 listy, někdo všechny). Vyhotovené listy prosím donesete po otevření školy paní učitelce. Pro ostatní děti jsou dobrovolné. Do záložky „Distanční vzdělávání“ budou vloženy integrované bloky na další dva týdny a i nové odkazy na logopedii a mini metodiky.

Všechny moc zdravíme a těšíme se na Vás

Vážení rodiče,

ve složce Distanční vzdělávaní najdete pro předškolní děti náměty úkolů,

které si děti vypracují a po otevření MŠ odevzdají p.učitelkám.

Ve složce Vzdělávací nabídka najdete náměty i pro mladší děti.

Důležité informace

Vážení rodiče,
kvůli vládnímu usnesení byla i naše mateřská škola uzavřena od 1.3. do 21.3.2021. Začátkem týdne budou na webové stránce v záložce distanční vzdělávání či vzdělávací nabídka připraveny materiály pro všechny děti. Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, tyto vypracované materiály odevzdají při nástupu do mateřské školy. Pro rodiče, kteří nemají možnost si materiály vytisknout, budou připraveny k vyzvednutí u vstupu do mateřské školy. Dále prosím rodiče, aby neměnili své platební příkazy na obědy a školné. O výši školného na měsíc březen budete informováni a vyrovnání bude provedeno v červenci. Rodič má nárok na čerpání OČR. Podle nových pravidel škola žádné potvrzení nevydává. Více na stránkách www.cssz.cz. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na email školy či na telefonním čísle 774 151 250
Děkuji za spolupráci.publikováno 27.2.2021

Potvrzení

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole si budete moci vyzvednout od pátka 29.1. vyplněné u učitelek na třídách.

Novinky

Projekt ,,MAMI-TATI pojďte si číst“

Z důvodu karantény na kmenové MŠ Čtyřlístek se půjčování knih posune o dva týdny.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020 Celodenní stravné 882,- Kč = 42,-/1den Polodenní stravné (4 hod) 714,-Kč = 34,-/1den Školné 583,- Kč PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme Číslo účtu – 38535561/0100 ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED