Důležitá sdělení

Schůzka rodičů pro nové děti

Dne 21.6. 2021 se bude konat schůzka rodičů od 16h. na adrese Národních hrdinů 8, Pardubice pro všechny nově přijaté děti ( i z Nemošic).

Adaptační odpoledne pro nové děti

Dne 17. a 24.6. 2021 Vás srdečně zveme na adaptační odpoledne mezi 15-16 hodinou na naši školní zahradu. Děti si pohrají, seznámí se s novými kamarády a poznají zde paní učitelku.

Výsledky přijímacího řízení

Přijaté-dětiStáhnout

Pozvání

Zveme všechny rodiče s dětmi na ZAHRADNÍ SLAVNOST, která bude v úterý 22. června odpoledne od 15 hodin na zahradě MŠ v Nemošicích.

Přijede k nám pan Andrš s bubny a rytmickými nástroji a budete ho společně s dětmi doprovázet a hezky se společně pobavíme.

Přijďte všichni a přineste s sebou dobrou náladu.

Info: platby na prázdniny

UPOZORNĚNÍ  PRO  VŠECHNY  RODIČE

Zruště  si, prosím, Vaše trvalé příkazy na období prázdnin.  

Nové příkazy se zakládajív měsíci srpnu.

Výběr  stravného a školného (školné platí všechny dětimimo předškoláků)na prázdniny se bude vybírat HOTOVĚ

od 21. 6.  do 25. 6.6,30 – 14,00 hod.

Na co se těšíme v červnu?

Ve středu 16.6. jedeme autobusem s dětmi na výlet do Hradeckých lesů.

Prosíme o příchod do mateřské školy

do 7,15 hod.

Děti budou mít s sebou batoh a v něm pláštěnku a balíček kapesníků.

Potřebují sportovní obuv i oblečení.

Svačinu a pití dostanou z mateřské školy

7. 6. Knížka je můj kamarád

–  s panem Vavříkem si budeme povídat o knížkách, které jste si četli s rodiči a s harmonikou se naučíme písničku.

Pro malé čtenáře čeká za krásné nakreslené obrázky milé překvapení.

Týden dětské radosti

31.5. Hledáme poklad

1.6. Máme karneval-dopoledne budou děti tančit a plnit úkoly

a poté dostanou odměnu

2.6. Bude zábavné dopoledne s dravci

3.6. Fotime se společně a předškoláci na tablo

4.6. Soutěživé dopoledne na zahradě

Sběr papíru

Sběr starého papíru proběhne ve dnech 26.5. a 27.5. Kontejner bude přistaven vedle budovy MŠ.

Ukončení sběru PET lahví

Ukončení soutěže ve sběru PET lahví bude ve čtvrtek 27.5. 2021.

Přijímací řízení na prázdniny v roce 2021 se konat nebude. Případný  zájem  o mateřskou školu  v době  prázdnin, prosím,  konzultujte s ředitelem MŠ. 

Základní informace pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek

  1. U každého vchodu do MŠ bude umístěna dezinfekce, kterou prosím používejte.
  2. Doprovod a vyzvedávání dítěte do/z MŠ jednou pověřenou osobou.
  3. Vstup do šaten dětí je rodičům umožněn bez roušek v maximálním počtu 3 osoby.
  4. Provoz školy je od 6:30 do 16:00.
  5. Děti mohou mít hračky z domu.
  6. Stravování v mateřské škole bude probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
  7. Každé dítě bude mít ve školce 2 uzavíratelné sáčky, podepsané a 2 roušky – s označeným čisté x špinavé, pro případ potřeby.
  8. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Při podezření, že dítě není v průběhu dne zdravé může mu být změřena teplota.
  9. Po příchodu a převlečení si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem, po dobu nejméně 30 sekund.
  10. Prosíme rodiče, aby se v areálu MŠ nezdržovali, více času než je nutné, a nesdružovali se s jinými rodiči.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Novinky

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2020 Celodenní stravné 882,- Kč = 42,-/1den Polodenní stravné (4 hod) 714,-Kč = 34,-/1den Školné 583,- Kč PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme Číslo účtu – 38535561/0100 ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED