Organizace

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16 hodin.

Třída Sluníčka – Nemošice

Do třídy docházejí zpravidla děti od tří do sedmi let.

O děti se starají:

vedoucí učitelka Nina Kvapilová a p. učitelka Jana Machová

tel: 466 304 730, mobil 734 787 720

E-mail: [email protected]

[email protected]

Další odpovědné osoby:

Vedoucí školní jídelny:  Brožková Petra, tel: 466 654 500, mobil: 773 551 250
Školnice: Ivana Zamazalová

Informace o platbách:

Platnost od 1. 9. 2023
Stravné celodenní 1008,00 Kč měsíc (3-6 let)
Stravné polodenní 819,00 Kč měsíc (3-6 let)

Stravné celodenní 1050,00 Kč měsíc (7 let)
Stravné polodenní 840,00 Kč měsíc (7 let)

Školné 654 Kč
Předškoláci školné neplatí
Číslo účtu: 38535561/0100