Organizace

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16 hodin.

Třída Sluníčka – Nemošice

Do třídy docházejí zpravidla děti od tří do šesti let.

O děti se starají:

vedoucí učitelka Blanka Rambousková, p. učitelka Jana Machová

tel: 466 304 730, mobil 734 787 720

E-mail: [email protected]

[email protected]

Další odpovědné osoby:

Vedoucí školní jídelny:  Brožková Petra, tel: 466 654 500, mobil: 773 551 250
Školnice: Ivana Zamazalová

Informace o platbách:

Platnost od 1.9. 2020 do 31.8. 2021
Stravné celodenní 35,00 Kč /1 den =735,00 měsíc
Stravné polodenní 28,00 Kč / 1 den = 588,00 měsíc
Školné 583,-00 Kč
Předškoláci školné neplatí
Číslo účtu: 38535561/0100