Distanční vzdělávání

Inspirace rodičům pro přípravu nabídky v souladu s RVP PV

Dítě a jeho tělo

·         dostatek volného pohybu;

·         praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);

·         hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;

·         sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);

·         hry s pískem apod.

Dítě a jeho psychika

·         čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího);

·         zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);

·         hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);

·         hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);

·         manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);

·         třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);

·         hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

Dítě a ten druhý

·         společenské hry;

·         hry s pravidly;

·         komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

Dítě a společnost

·         zvyky a tradice ve svém okolí;

·         pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);

·         námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);

·         poslech hudby, seznamování s uměním apod.

Dítě a svět

·         poznávání okolí;

·         pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);

·         seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

 Co by mělo být nejdůležitější?

·         Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudete věnovat jiným činnostem, kdy budete plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláte.

·         Povídejte si s dítětem, vyprávějte si.

·         Každý den si najděte chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžete si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.

·         Důvěřujte svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojte se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku… to se přece stane i nám. Využijte takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učte ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).

·         Zapojujte dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.

·         Hrajte s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).

·         Dopřejte dítěti dostatek různorodého pohybu.

·         Učte dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

       Mgr. Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání, NPI ČR

Zajímavé odkazy pro rodiče:

Jak zvládnout vstup do 1. třídy.

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

Jak správně držet tužku a procvičit ruku.

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002

Logohrátkyhttps://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

Příprava na školní matematiku
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641

S dětmi za přírodou
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641

Čteme s dětmi od malička
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641