O nás

Od roku 2004 byla původní MŠ Nemošice převedena pod MŠ Čtyřlístek, Národních hrdinů 8, a stala se tak od tohoto roku jejím odloučeným pracovištěm. Společně s kmenovou mateřskou školou nás spojuje chráněná oblast Nemošická stráň. Koncepce mateřské školy je zaměřená na ochranu přírody a životního prostředí. K realizaci této koncepce přispívají i další aktivity jako je spolupráce s EKO centrem Paleta, péče o ptactvo v zimě a třídění odpadů (aktivní účast v soutěži ve sběru PET lahví, papíru a kovových nápojových obalů). 

Charakteristika vzdělávacího programu „Poznáváme svět“:

motto:  …poznáváme, že svět je plný vody, země, zvířat,

že svět je plný rostlin, hraček, lidí a věcí

a o něm si budeme společně povídat přeci…

Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání.

Nadstandardní aktivity

Všechny děti mají možnost účastnit se v hlavním vzdělávacím proudu aktivit pod vedením třídních učitelek, jako je:

  • netradiční výtvarné tvoření s použitím různých technik a materiálů
  • kolektivní a míčové hry 

Další:

  • Plavání: za poplatek, dle zájmu rodičů
  • Logopedie: dle potřeby dětí, zdarma
  • Keramika: dle zájmu dětí, zdarma
  • Zrakový screening: prevence zraku 
  • Logopedická depistáž: Mgr. Dana Marková – speciální pedagog a logoped

Ochrana osobních údajů (GDPR)