Základní informace

Seznam alergenů

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK Pardubice, Národních hrdinů 8

tel.: 466 650 111, e-mail: [email protected]

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci spojené s onemocněním Covid-19 a uzavření MŠ, bude školné adekvátně poníženo podle počtu uzavřených dní, a to vždy podle aktuálního měsíce.

Měsíční platba za školné je 574 korun.

V březnu byla MŠ otevřena 10 dní, za které si MŠ naúčtuje částku 261 korun.

Zbytek peněz za měsíc březen – 313 korun, se Vám přičte ke stravnému a bude Vám vráceno při vyúčtování v měsíci červenci 2020.

Duben bude vyúčtován stejným způsobem.

Prosíme, nerušte trvalé příkazy.

Děkujeme za spolupráci a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na telefonním čísle 774 151 250.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PLATNÉ OD 1. 9. 2019

Celodenní stravné                 735,- Kč = 35,-/1den
Polodenní stravné (4 hod)   588,-Kč = 28,-/1den

 Školné          574,- Kč          PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ

Částka se platí jednou sumou součtem stravného a školného. Děkujeme
Číslo účtu – 38535561/0100

                         ZMĚNY ÚČTU, PROSÍM, HLASTE IHNED VED. ŠJ

Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou mají nově možnost v případě náhlé nemoci odhlásit stravu první den nemoci ráno v době od 6.00 – 6.30. Toto je ale možné pouze u vedoucí ŠJ na tel. čísle 466 654 500 případně 773 551 250.