Projekty MŠ

Seznam všech projektů naší mateřské školy

Celoroční projekty: 

1/,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – celoroční projekt MŠ Čtyřlístek Pardubice – Nemošice zaměřený na sportovní všestrannost.
Projekt vypracovala a organizuje Česká obec sokolská pod záštitou MŠMT. Zapojeny jsou všechny děti od 3 do 6 let.

2/ „Bezva hraní s kamarády“ – celoroční projekt zaměřený na rozvoj pohybu, smyslového vnímání a spolupráci dětí

3/ „Voda základ života“ – celoroční environmentální projekt

4/ „Jak vyzrát na odpad“ – celoroční environmentální projekt

5/ „Jak na chuť ke zdravému jídlu“ – celoroční projekt o zdravé životosprávě

6/ „Cesta ke ctnostem“ – celoroční projekt

7/ „Kniha je můj kamarád“ – celoroční projekt MŠ Čtyřlístek Pardubice – Nemošice zaměřený na předčtenářskou gramotnost

Krátkodobé projekty:

8/ „Jede Martin na bílém koni, podkůvky vesele zvoní“ – tradiční projekt MŠ

9/ „Zahradní slavnost“ – akce pro rodiče, děti i přátele školy MŠ Čtyřlístek Pardubice – Nemošice s environmentálním přesahem

10/ „Podzimní slavnost“ – akce pro rodiče, děti i přátele školy MŠ Čtyřlístek Pardubice – Nemošice s environmentálním přesahem

11/ „Ptáci v zimě“ – environmentální projekt

12/ „Zdravý zoubek je veselý zoubek“ – prevence – péče o chrup

13/ „Čáry máry čarujem“ – akce pro rodiče, děti i přátele školy 

14/ „Mámo, táto, pojď si hrát“ – tradiční projektový den pro rodiče, děti i přátele školy

Třídní projekty realizované ve školním roce 2023/2024

  • „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
  • „Bezva hraní s kamarády“ 
  • „Jede Martin na bílém koni, podkůvky vesele zvoní“
  • „Podzimní slavnost“
  • „Ptáci v zimě“
  • „Mámo, táto, pojď si hrát“

Třídíme, sbíráme..

Společnost Odpady a.s. poskytly MŠ Čtyřlístek v roce 2023 dar ve výši 13 500,- Kč za účelem financování školství a vzdělání, na podporu a ochranu mládeže. 

(Rozbal zde:↓)

Digitalizujeme školou

Realizace investice národního plánu obnovy

(Rozbal zde:↓)

Šablony pro MŠ a ZŠ I

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

– Personální podpora

– Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

– Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ

– Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Evropské strukturální a investiční fondy, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání